null

Rada Honorowych Obywateli m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fragment uzasadnienia do uchwały:

Grono osób wyróżnonych tą godnością stanowi dla miasta niezastąpione żródło wiedzy o potrzebach i opiniach na temat jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, dobrze byłoby więc, aby grono to miało możliwość wyrażania tych opinii i kierowania ich do władz i mieszkańców Warszawy.

Rada miałaby działać pod wspólnym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy. 

Przeczytaj projekt druku:

<< druk nr 2932