null

Projekt "Warszawa dla Kobiet"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W poniedziałek 7 marca, o godz. 10.00, w Pałacu Ślubów na Placu Zamkwoym 6, odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach projektu 'Warszawa dla kobiet". Zainicjuje ono pracę zespołów, które będą wypracowywać rozwiązania legislacyjne oraz zalecenia dla warszawskiego samorządu w zakresie działań na rzecz  kobiet.

Zaproszenie do udziału w projekcie zostało skierowane do przedstawicieli Prezydenta i Premiera RP, parlamentarzystów i samorządowców, ekspertów, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. .