null

Profesor Lech Grzesiak z Odznaką Honorową Zasłużonego dla Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W poniedziałek 6 czerwca br. Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, wręczyła Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy Dziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej - profesorowi Lechowi Grzesiakowi. Na uroczystości Przewodnicząca razem z Jarosławem Szostakowskim, Przewodniczącym Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, zostali także odznaczeni medalem 100-lecia Wydziału.

Nadanie tytułu Zasłużonego dla Warszawy odbyło się podczas Gali 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Odznaczony prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak tytuł magistra inżyniera elektryka w zakresie elektrotechnika uzyskał w 1976 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w 2004 został zatrudniony tamże na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2013 roku, a w roku 2015 został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Doświadczenia zawodowe w zakresie badań naukowych zdobywał także w uczelniach zagranicznych. Współpracował z Uczelniami w Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie, RPA, Czechach i na Węgrzech. Jest autorem i współautorem wielu opracowań oraz wdrożeń przemysłowych. Kierował także dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Unię Europejską oraz ośmioma projektami badawczymi finansowanymi przez KBN i MNiSW.

Był promotorem w 18 zakończonych przewodach doktorskich, z których 14 uzyskało wyróżnienie.Opracował kilkadziesiąt recenzji rozpraw doktorskich, recenzji w postępowaniach habilitacyjnych oraz opinii o dorobku kandydatów ubiegających się o tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Wykonywał wiele recenzji prac naukowych wydawanych w prestiżowych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach lub prezentowanych na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz ponad 45 patentów i zgłoszeń patentowych (w tym kilku zagranicznych), z których przeszło dziesięć zostało zastosowanych w praktyce.

Za prace w dziedzinie energooszczędnych przekształtnikowych napędów wielkiej mocy uzyskał nagrody Ministra Edukacji Narodowej II i III stopnia odpowiednio w latach 1989 i 1984. W roku 2016 otrzymał zespołową nagrodę II stopnia Prezesa Rady Ministrów za System Zrównoważonego Transportu i Osobistej Mobilności - „Eko-Mobilność-Prometeusz”.

Uzyskiwał wielokrotnie nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Otrzymał także kilkakrotnie nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za działalność naukową.

Serdecznie gratulujemy profesorowi Lechowi Grzesiakowi otrzymania Honorowej Odznaki Zasłużonego dla Warszawy – tym zaszczytnym wyróżnieniem nagrodzone zostają osoby szczególnie zasłużone dla naszej stolicy.

 

fot. Zuzanna Sosnowska

Zobacz galerię (8 zdjęć />)