null

prof. Jerzy Regulski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

prof. Jerzy Regulski

prof. Jerzy Regulski (ur. 9 lipca 1924 r. w Zarybiu, zm. 12 lutego w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od maja 2012 roku.
Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/944/2012 r. z 31 maja 2012 roku.

 

Prof. Jerzy Regulski urodził się w 1924 roku w Zarybiu, współzałożyciel i prezes Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (od 1989 r.) Profesor Wyższych Szkół Administracji Publicznej w Białymstoku i Szczecinie.
 
W okresie okupacji podporucznik Narodowych Sił Zbrojnych. Członek Zarządu Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej (1945 r.). Więzień polityczny w latach 1945-46.
 
Absolwent Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej (1947 r.), stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury PW (1963 r. i 1969 r.). Profesor nadzwyczajny nauk technicznych (1974 r.) i profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (1983 r. ). W latach 1948-58 m.in. Naczelny Inżynier budowy Osiedla Młynów w Warszawie, od 1958 do 1974 r. pracował w Komitecie, a następnie Instytucie Urbanistyki i Architektury (ostatnio z-ca dyrektora ds. naukowych), w latach 1975-89 r. był profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1981-92 Polskiej Akademii Nauk.
 
Inicjator i organizator badań nad odbudową samorządu terytorialnego (1981-88 r.); członek Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość (1978-82 r. oraz od 2007 r.) członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (1988-90 r.), współprzewodniczący zespołu ds. samorządu terytorialnego podczas rozmów Okrągłego Stołu (1989 r.), senator (1989-91 r.), pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego (1989-91 r.), ambasador, stały przedstawiciel RP przy Radzie Europy (1992-1997 r.), przewodniczący Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa (1998-1999 r.), członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2000-2004 r.), członek wielu rad i komitetów.
 
Wykłady gościnne na 81 uniwersytetach zagranicznych. Ekspert Banku Światowego i innych organizacji międzynarodowych. Uczestniczył w pracach nad reformami samorządowymi w wielu krajach Europy Południowej, Wschodniej i Azji Centralnej.
 
Autor wielu publikacji, m.in. książek: A Practical Guide to Building Local Government. The Polish Experience, Budapeszt 2010; Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), (wraz z M. Kuleszą) Warszawa 2009; Reformowanie Państwa. Moje Doświadczenia, Warszawa- Szczecin 2007; Samorządna Polska, Warszawa 2005; Local Government Reform in Poland: An Insider’s Story, Budapeszt 2003; Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 
Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Roskilde (Dania). Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2012 roku kawaler Orderu Orła Białego. Obywatel honorowy miast Warszawa, Jelenia Góra i Podkowa Leśnia oraz gminy Marklowice, wyróżniony wieloma nagrodami krajowymi i zagranicznymi.

>> english version