null

prof. Jerzy Buzek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

prof. Jerzy Buzek

prof. Jerzy Buzek (urodził się w Śmiłowicach na Zaolziu)

Honorowy Obywatel Warszawy od czerwca 2011 roku.
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVII/321/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Prof. Jerzy Karol Buzek, urodził się 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997 – 2001, eurodeputowany. W latach 1957-1963 studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk. W 1969 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. We wrześniu 1980 roku rozpoczął działalność w NSZZ „Solidarność”. Został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku. Latem 1981 roku był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Przewodniczył obradom jego drugiej tury. Następnie przewodził jeszcze IV, V i VI Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność”. Wraz z kolegami wydawał biuletyn „S”. W lutym 1997 roku został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych partii politycznej Ruch Społeczny AWS. W latach 1997-2001 był premierem Rzeczypospolitej Polskiej. W 2009 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej po raz drugi został eurodeputowanym, uzyskując najwyższe poparcie w skali kraju.

14 lipca 2009 roku, został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Dortmundzie, Seulu, Isparcie oraz Politechniki Opolskiej. W 1998 roku został uznany Europejczykiem Roku.

>> english version