null

Pożegnanie Pani Olgi Johann, Wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w Warszawie zmarła Pani Olga Johann, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Osoba niezwykle oddana sprawom nauki, młodzieży, studentów, mieszkańców, ochronie środowiska, pamięci historycznej naszego Państwa i Miasta oraz samorządu lokalnego.

Była absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych. W latach 1965–1968 była pracownikiem naukowym Zakładu Socjologii Politechniki Warszawskiej oraz współtwórcą pierwszego podręcznika dla studentów "Socjologia pracy". W latach 1968–1989 pracowała jako psycholog i dyrektor w Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Warszawie oraz jako biegła w Sądzie dla Nieletnich. Była członkiem komisji w Ministerstwie Oświaty zajmującą się problematyką młodzieży niepełnosprawnej. Pracowała także w Młodzieżowym Telefonie Zaufania, zajmowała się nadzorem merytorycznym nad pracami poradni na terenie województwa warszawskiego. Była członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Była autorką licznych publikacji prasowych dotyczących problemów dzieci i młodzieży. Współpracowała z telewizyjnym programem „Decyzje 15-latków".

W latach 1989–1990 pracowała w Biurze Interwencji Senatu, w 1990 roku nadzorowała przebieg wyborów prezydenckich w województwie bydgoskim jako przedstawiciel Senatu w Państwowej Komisji Wyborczej.

W latach 1990–1991 pracowała jako główny specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie nadzorowała pracę kuratorów oświaty oraz przygotowywała projekty aktów normatywnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od roku 1992 do 2006 pełniła funkcję wicedyrektora oraz dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "TOP" w Warszawie oraz była członkiem komisji dyscyplinarnej w MEN.

W latach 2002–2006 pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Pani Olga Johann była radną m.st. Warszawy od 2006 roku, od początku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy.  

fot. Grzegorz Krzyżewski
Zobacz galerię (5 zdjęć)
fot. Grzegorz Krzyżewski
fot. Grzegorz Krzyżewski
fot. Grzegorz Krzyżewski
fot. Grzegorz Krzyżewski