null

Pożegnanie Honorowego Obywatela

Drukuj otwiera się w nowej karcie

7 lutego br. w Warszawie zmarł Jan Olszewski, Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy.

Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy napisała w kondolencjach:

Żegnamy byłego premiera i posła Rzeczypospolitej Polskiej, harcerza Szarych Szeregów, uczestnika Powstania Warszawskiego, opozycjonisty w czasach PRL i obrońcy represjonowanych w procesach politycznych, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, Kawalera Orderu Orła Białego.

Żałoba narodowa po śmierci premiera Jana Olszewskiego rozpocznie się w czwartek 14 lutego br. o północy i potrwa do soboty do godz. 19.00. W piątek o godz. 18.00 w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie odbędzie się msza żałobna w intencji premiera Olszewskiego, a następnie trumna zostanie przeniesiona w kondukcie do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. O godz. 11.00 w sobotę rozpocznie się msza pogrzebowa w Archikatedrze Warszawskiej, po której kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, a następnie przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie zakończą się uroczystości.

> sylwetka Jana Olszewskiego 

Prezydent m.st. Warszawy zarządził odwołanie wszelkich miejskich imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym organizowanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy.
W stolicy zostaną opuszczone do połowy masztu flagi m.st. Warszawy na budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne miasta. Flagi na środkach komunikacji miejskiej będą przystrojone kirem. Jednocześnie prezydent Warszawy zwrócił się z apelem do organizatorów wszelkich imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym o ich odwołanie bądź ograniczenie.
 

fot. Maciej Chojnowski/Maciej Osiecki - zdjęcie pochodzi z zasobów archiwum fotograficznego Prezydenta RP