null

Połączone posiedzenie KŁP i KRGiC - transmisja

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Herb Warszawy. Na czerwonym tle syrenka z tarczą i uniesionym do góry mieczem. Od góry całość spina złota korona.

Połączone posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

14 lutego (dziś) odbędzie się połączoe posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji, w zdalnym trybie obradowania.Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godzinę 17.00.

(otwiera się w nowej karcie)

porządek obrad oraz załączniki

Zainteresowanych obradami zapraszamy do korzystanie z relacji on-line na:

transmisja na Facebooku

Zaraz po zakończeniu wspólnego posiedzenia odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, także w zdalnym trybie obradowania.

porządek obrad oraz załączniki

Zainteresowanych obradami zapraszamy do korzystanie z relacji on-line na: