null

Piotr Żbikowski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Piotr Żbikowski

Od urodzenia warszawiak, absolwent Liceum im. Hugona Kołłątaja. Należał do słynnej 16 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był dziennikarzem politycznym, gospodarczym, reportażystą i publicystą „Gazety Wyborczej” (1991-1992). Za czasów rządu Hanny Suchockiej pracował w Biurze Prasowym Rządu, gdzie odpowiadał za obsługę medialną Pani Premier i koordynował pracę komórek prasowych MSW, UOP, MON i MS (1992-1993). W latach 1993-2003 w Polskiej Agencji Informacyjnej SA pełnił funkcję m.in. Dyrektora-Redaktora Naczelnego PAI-Press i Dyrektora Działu Marketingu. Współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Był szefem programu i pilotażu obsługi medialnej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1997 roku. Od 2001 do 2017 roku współpracownik Programu II Polskiego Radia. Od 2003 do 2008 roku w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Wykonywał m.in. obowiązki Dyrektora Departamentu Informacji.

Wybrany do Rady Dzielnicy Ochota w latach 2000, 2002, 2006, 2010 i 2014. Był przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Po wyborach w 2006 roku wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota. Od 2008 do 2014 roku Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota. Od 2014 do 2018 roku Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Nadzorował m.in.: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Informatyki oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pomysłodawca i organizator szerokiej formuły konsultacji społecznych wokół miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji modernizacji parków. Inicjator iluminowania najstarszych kościołów na Ochocie. Pomysłodawca programu „Senior 90+” adresowanego do najstarszych warszawiaków.

Koordynator Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Kamionka. Współrealizator programu podłączenia ciepła sieciowego do kilkudziesięciu budynków komunalnych na Pradze-Południe.
Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny przy ul. Barskiej w Warszawie (2012-2015).

Od lat zaangażowany w upamiętnianie historii Warszawy. Inicjator i realizator ośmiu edycji „Konferencji Organizacji Kombatanckich”. Odznaczony Medalem „Pro Memoria”. Pomysłodawca upamiętnień dotyczących istotnych wydarzeń i postaci czasów wojen i czasów pokoju: „Skwer Reduta Kaliska”, tablice dedykowane: Irenie Sendlerowej, Władysławowi Szpilmanowi, Zygmuntowi Puławskiemu, Podziemnemu Radiu Solidarność. Inicjator powstania galerii Sław Ochockich przed wejściem do Urzędu Dzielnicy Ochota.

W latach 1997-2001 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

Od 2002 roku członek Platformy Obywatelskiej RP.

W strukturach PO RP:

  • Członek Rady Powiatu (od 2009).
  • Wiceprzewodniczący Koła Warszawa Ochota PO (od 2003).

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Infrastruktury i Inwestycji

Ochrony Środowiska

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 510 205 502

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 21 91%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 13 100%
Podsumowanie: 75 73 97%