null

Piotr Mazurek | Radny m.st. Warszawy (PiS)

Notka biograficzna

Piotr Mazurek

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – magister nauk politycznych. Od 2010 roku działa jako wolontariusz w patriotycznych ruchach obywatelskich. W latach 2011-2015 był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W ramach tej organizacji sprawował także funkcje m.in. dyrektora Biura Prasowego, prezesa oddziału Warszawa czy delegata na Konwent Stowarzyszenia. Był koordynatorem akcji społecznej „Goń z pomnika bolszewika”. Współorganizował dziewięć edycji Warszawskiego Marszu Pileckiego i trzy edycje Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. Jest członkiem-założycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Koordynował projekt „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. Był współautorem programu "Wizja dla Młodego Pokolenia", przyjętego w kampanii prezydenckiej przez Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla ludzi młodych.

Zdobył kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu dziennikarza. Publikuje m.in. na łamach miesięcznika wSieci Historii czy portalu wPolityce.pl. Został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współpracował z Kongresem Mediów Niezależnych. Od 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obecnie jako szef Gabinetu Politycznego wicepremiera Piotra Glińskiego. W 2016 roku został powołany przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju. Jest także członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Warszawie oraz Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Strona internetowa: http://piotrmazurek.pl

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Edukacji

Kultury i Promocji Miasta

ds. Nazewnictwa Miejskiego

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Promocji Miasta

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

p.mazurek@radny.um.warszawa.pl

Media społecznościowe:
Twitter – @mazurek_Piotr
Facebook – @PiotrMazurekWarszawa

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 22 95%
2020 18 18 100%
2021 17 15 88%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 13 100%
Podsumowanie: 75 72 96%