null

Piotr Mazurek | Radny m.st. Warszawy (PiS)

Notka biograficzna

Piotr Mazurek

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister nauk politycznych). Dwukrotny stypendysta Stypendium Rektora UW dla Najlepszych Studentów. Szkoleniowiec podczas licznych programów edukacyjnych i szkół liderów oraz wykładowca akademicki z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z historii, politologii, zarządzania i administracji m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie czy Collegium Intermarium w Warszawie.

Od 2010 roku aktywnie zaangażowany jako wolontariusz w działalność organizacji pozarządowych, a szczególnie patriotycznych i młodzieżowych ruchów obywatelskich. Współorganizował m.in. 10. edycji Warszawskiego Marszu Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 7. edycji Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”.

W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od kwietnia 2011 do listopada 2013 koordynował projekt „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej, w ramach którego organizował cotygodniowe spotkania eksperckie. W latach 2011-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. Był też dyrektorem Biura Prasowego i prezesem oddziału Warszawa tego stowarzyszenia, a obecnie przewodniczy jego Centralnej Komisji Rewizyjnej. W styczniu 2012 roku zainicjował, a następnie koordynował akcję „Goń z pomnika bolszewika”, której celem była dekomunizacja przestrzeni publicznej. W ramach projektu blisko współpracował m.in. ze śp. Olgą Johann, wieloletnią wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy.

Pracował w sektorze prywatnym, m.in. w firmie prowadzącej działalność edukacyjną. W 2012 roku został publicystą kierowanego przez prof. Jana Żaryna miesięcznika „Na Poważnie”, a następnie został stałym współpracownikiem miesięcznika „wSieci Historii”. Współpracował też z portalami wPolityce.pl i Blogpress.pl. W marcu 2015 roku został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Od 2010 roku związany z Prawem i Sprawiedliwością, m.in. uczestnicząc czynnie we wszystkich kampaniach wyborczych PiS, następnie członek tej partii. Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” przyjętego w maju 2015 roku przez kandydata na urząd prezydenta RP Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla młodych Polaków. Brał udział w roli prelegenta w dwóch Kongresach Programowych PiS i Zjednoczonej Prawicy „Myśląc Polska” w Katowicach (2015 i 2019).

W latach 2015-2020 pracował jako asystent polityczny, doradca, a następnie Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego. W lutym 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju w kadencji 2015-2020. Przystąpił w jej ramach do Sekcji „Edukacja, Młode Pokolenie, Sport” oraz „Kultura, Polityka Historyczna, Tożsamość Narodowa”. Został także członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Warszawie oraz Rady Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. W 2022 roku wszedł w skład Rady Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W latach 2020-2023 sprawował urząd sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniąc także obowiązki pierwszego w historii Polski pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej, a także wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Pracując w administracji rządowej był m.in. organizatorem największych w historii Polski konsultacji społecznych (30 tys. uczestników innowacyjnego procesu partycypacyjnego tworzenia polityk publicznych w obszarze polityki młodzieżowej), a także inicjatorem ustawy powołującej Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem (trzykrotnie został następnie wybrany współprzewodniczącym tego organu), ustawy systemowo konstytuującej silną rolę młodzieżowych rad przy JST na wszystkich szczeblach samorządu oraz inicjatorem ustanowienia Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, w ramach którego polskie państwo rozpoczęło systemowe wspieranie materialne aktywności młodzieży w życiu publicznym już od działalności samorządów szkolnych, akademickich i doktoranckich, kół naukowych czy młodzieżowych rad JST. Współorganizował największy program szkoleniowo-stażowy dla młodzieży „Kariera Jutra/Umiejętności Jutra” (we współpracy m.in. z SGH, Google, NASK, GovTech). Współtworzył procesy partycypacyjnego wprowadzania do szkół przedmiotu Biznes i Zarządzanie oraz edukacji klimatycznej i ekologicznej. Był także współtwórcą Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Współtworzył również reformę systemu wsparcia państwa dla trzeciego sektora koordynowaną przez prof. Piotra Glińskiego, w tym proces powołania Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przygotowania kilkunastu nowych programów rządowych wspierających organizacje pozarządowe. Był również współtwórcą Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

W Radzie m.st. Warszawy aktywnie działa na rzecz m.in.: praw seniorów i osób z niepełnosprawnościami, wspierania aktywności młodzieży, bezpieczeństwa w mieście, obrony wolności przemieszczania się po stolicy, praw kierowców, spółdzielców czy kupców, zwiększania roli organizacji pozarządowych, klubów sportowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Jest także zaangażowany w walkę o upamiętnianie w przestrzeni publicznej narodowych bohaterów oraz usuwania reliktów propagandy PRL.

Za działalność społeczną i publiczną został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a także uhonorowany m.in. Nagrodą Przyjaciela Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, Orderem im. ks. Antoniego Sołtysika, Nagrodą Przyjaciela Młodzieży, Honorowym Członkostwem Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Nagrodą Przyjaciela Dialogu Międzypokoleniowego czy tytułem „Inspiracja Młodego Pokolenia”.

Strona internetowa: http://piotrmazurek.pl

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Edukacji

Kultury i Promocji Miasta

ds. Nazewnictwa Miejskiego

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Promocji Miasta

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

p.mazurek@radny.um.warszawa.pl

Media społecznościowe:
Twitter – @mazurek_Piotr
Facebook – @PiotrMazurekWarszawa

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 24 96%
2020 19 18 94%
2021 19 16 84%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 104 95%