null

Paweł Sawicki | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Paweł Sawicki

Z urodzenia sanoczanin, z wyboru – warszawiak, mieszkaniec Mokotowa. Z wykształcenia filolog (polonistyka UJ), zawodowo – prezes spółdzielni mieszkaniowej. Od lat zaangażowany w przywrócenie mokotowianom obiektów Gwardii Warszawa.

Mąż i tato. Miłośnik dobrej literatury i Erica Claptona.

Debiutant w Radzie Warszawy. Pracuje w komisjach Infrastruktury i Inwestycji, Budżetu i Finansów oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki. W tej ostatniej pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Członek prezydium Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący mokotowskiego koła Nowoczesnej.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Komisji Budżetu i Finansów (od 24.09.2020 r.),

Komisji Infrastruktury i Inwestycji

Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki

Wiceprzewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowym.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (nr 2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 22 95%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 13 100%
Podsumowanie: 75 74 98%