null

Paweł Czekalski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Urodził się w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (studiował na kierunku zarządzanie biznesem) oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat pracuje na wyższych stanowiskach menadżerskich, doradczych, zasiada także w strukturach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Z samorządem jest związany od 2002 roku.

Od wielu lat jest zaangażowany w sprawy Warszawy. Ma wieloletnie doświadczenie zarówno w działalności samorządowej, jak i społecznej. Z list Platformy Obywatelskiej zdobył mandat radnego m.st. Warszawy w kadencjach 2002 -2006 oraz 2006 -2010. W trakcie pełnienia mandatu radnego był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy. W strukturach klubowych pełnił funkcję sekretarza, a następnie przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Warszawy. W 2010 roku zdobył mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy PO. W ostatnich wyborach samorządowych stratował z okręgu nr 3 Mokotów.

Polityk. Od momentu powstania tj. od 2001 roku członek Platformy Obywatelskiej, założyciel i pierwszy przewodniczący, a także członek Zarządu Koła Platformy Obywatelskiej na Mokotowie. Kilkukrotnie był członkiem Zarządu Powiatu Warszawskiego PO, Rady Powiatu Warszawskiego PO, Rady Regionu Mazowieckiego PO oraz członkiem Rady Krajowej PO.

Prywatnie uprawia letnią i zimową turystykę alpejską. Pasjonat ambitniejszej fotografii.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowym.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój 2001.

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 12 92%
Podsumowanie: 13 12 92%