Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2022 (Stan na 2022-06-24) 8 7 87%
Podsumowanie: 8 7 87%