null

Papież Jan Paweł II

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Papież Jan Paweł II

Papież Jan Paweł II, (Karol Józef Wojtyła ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie)

Honorowy Obywatel Warszawy od marca 1996 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXX/234/96 z dnia 25 marca1996 roku.

Pierwszy papież z Polski i pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędący Włochem. 

Przy zgłoszeniu kandydatury Ojca Świętego na Honorowego Obywatela Miasta napisano m.in.:  "Będzie dla Warszawy wielkim zaszczytem mieć wśród swoich obywateli jednego z największych synów narodu polskiego. Polaka, któremu Ojczyzna zawdzięcza więcej niż komukolwiek innemu. [...] Osobiste zaangażowanie Ojca Świętego przyczyniło się do odzyskania pełnej wolności i suwerenności przez Polskę, do demokratycznych przemian, poszanowania praw człowieka i autonomii jednostki w naszej ojczyźnie. [...] W czasie swych papieskich pielgrzymek Papież czterokrotnie odwiedził Warszawę. Jego obecność ożywiała serca i umysły nas wszystkich, przypominając najbardziej podstawowe wartości duchowe i moralne. [...] Wiele zawdzięcza Ojcu Świętemu polska i warszawska młodzież oraz środowiska warszawskiej inteligencji katolickiej. 

Karol Józef Wojtyła w 1938 r. otrzymał w wadowickim gimnazjum świadectwo maturalne z oceną celującą. Wojna zmusiła go do przerwania studiów polonistycznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny. W 1942 r. podjął studia teologiczne na UJ i wstąpił do tajnego Metropolitarnego Seminarium Duchownego, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Kontynuował studia w Rzymie, które ukończył w 1948 r. z dyplomem summa cum laude. W tymże roku uzyskał stopień doktora. Mimo jednogłośnie przyjętej w 1953 r. habilitacji stopnia nie otrzymał z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.

Od lipca 1948 r. pracował jako wikariusz w Niegowici, rok później przeniesiono go do parafii św. Floriana w Krakowie. W następnych latach wykładał teologię moralną, etykę małżeńską i historię filozofii. Kolejno został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa (1958), arcybiskupem metropolitą krakowskim (1964) i kardynałem (1967). Aktywnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Wybrany papieżem na zwołanym w roku 1978 drugim konklawe, przyjął imię Jana Pawła II. Zmarł po blisko tysiącu dni pontyfikatu. 1 maja 2011 r. został beatyfikowany.                 

Jest Honorowym Obywatelem Rzymu i bardzo wielu polskich miast. Przyznano mu tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetów Jagiellońskiego, Opolskiego, Mikołaja Kopernika oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Otrzymał m.in. Order Orła Białego i Order Uśmiechu.

>> english version