Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 17 89%
2021 19 18 94%
2022 17 16 94%
2023 21 4 19%
Podsumowanie: 105 84 80%