null

Ogragły stół - kontynuacja 14.04.2016 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu okrągłego stołu, które odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. w PKiN, p. IV, sala Warszawska, godz. 16.30.

Celem spotkania jest kontynuacja dyskusji w zakresie:

  • zasad prowadzenia akcji "Alkohol tylko na dowód",
  • możliwości opracowania i wdrożenia zbioru zasad obowiązujących przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
  • propozycji innych działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom związanym z nadużywaniem napojów alkoholowych, w tym również zakłócania porządku publicznego, spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców.


W spotkaniu przewidziany jest udział członków Komisji Rady m.st. Warszawy, przedstawicieli biur merytorycznych Urzędu m.st. Warszawy,  urzędów dzielnic m.st. Warszawy, przedsiębiorców, mieszkańców i służb porządkowych Miasta.