null

Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Zuzanna Sosnowska

Kolegium Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, któremu przewodniczy Pani Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, którego podczas uroczystości reprezentowała Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przyznało za działalność na rzecz miasta Odznaki Honorowe Zasłużony dla Warszawy.

10  września 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Zasłużonego dla Warszawy.  

Witając zaproszonych Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy powiedziała:

Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest uhonorowaniu osób, które z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem niosą pomoc mieszkańcom i mieszkankom Warszawy. Ale jest także dla nas okazją do złożenia Państwu podziękowań za Wasz codzienny trud i wasze poświęcenie.

Dziękując odznaczonym dodała:  Na Wasze ręce składam podziękowania i wyrazy szacunku dla całego personelu. Przez całą dobę w waszych placówkach pełni służbę sztab ludzi, nie tylko lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, diagnostów czy pracowników laboratorium ale także salowych, kierowców, wolontariuszy i pracowników obsługi oraz osób zarządzających. Wszystkim Państwu jeszcze raz chcemy podziękować, za dbanie o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. I choć w waszą pracę, szczególnie personelu medycznego, wpisane jest ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia, pamiętamy, doceniamy i jesteśmy dozgonnie wdzięczni, że swoją pracą i poświęceniem służycie życiu, przede wszystkim życiu mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Kolegium Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, któremu przewodniczy Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, którego podczas uroczystości reprezentowała Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przyznało za działalność na rzecz miasta Odznaki Honorowe Zasłużonego dla Warszawy. Odznaczenia wręczyli: przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Dariusz Figura oraz przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy Paweł Lech i Renata Kaznowska, zastępczyni Prezydenta Warszawy.

Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt uczestniczenia w uroczystym wręczeniu niecodziennych wyróżnień. Prawie stu pracowników medycznych z dziesięciu warszawskich szpitali oraz Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego otrzyma dziś Odznakę Honorową Zasłużony dla m.st. Warszawy. Na różne sposoby można się zasłużyć swojemu miastu i jego mieszkańcom. Państwa służba i praca jest z pewnością dziełem najwyższej próby, ofiarowaliście bowiem warszawiankom i warszawiakom coś bezcennego – swoje zaangażowanie, kompetencje, czas – odebrany Waszym Rodzinom i najbliższym, ryzykowaliście swoje zdrowie, a nawet życie, by pomóc pacjentom w szczególnej potrzebie. Żadne słowa, ani gratyfikacje nie są w stanie wynagrodzić Państwa trudu i poświęcenia, jednak postanowiliśmy w symboliczny sposób uhonorować Państwa lub Państwa Najbliższych wręczając Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni Prezydenta Warszawy.

Wśród odznaczonych są pracownicy: Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Centrum Medyczne Żelazna, Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka, Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, Szpitala Wolskiego dr Anny Gostyńskiej oraz Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego.   

Podczas uroczystości wręczono również czterem osobom Nagrody m.st. Warszawy przyznane uchwałami podjętymi, 10 czerwca 2021 roku oraz 27 sierpnia 2020 roku, przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Wyróżnienia wręczono: Małgorzacie Komorowskiej, dr Elwirze Góraj, Agacie Kaczmarskiej i Maret Mucajewej. Laureatki zostały uhonorowane przez przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy Ewę Malinowską-Grupińską i Dariusza Figurę. 

Tym zaszczytnym wyróżnieniem nagrodzone zostają osoby szczególnie zasłużone dla naszej stolicy.