null

Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady przyznawania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy reguluje § 6 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1130/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

Z inicjatywą przyznania odznaki mogą wystąpić:

 1. Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywy własnej lub na wniosek:
 1. co najmniej 50 mieszkańców Warszawy,
 2. instytucji publicznych, mających siedzibę w Warszawie,
 3. organizacji społecznych, mających siedzibę w Warszawie,
 4. środków masowego przekazu;
 1. wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 2. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy;
 3. komisja Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 4. grupa co najmniej 5 radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 5. rada dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy.

Odznakę przyznaje Kolegium Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, w skład którego wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 2. wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 3. przewodniczący klubów radnych;
 4. przewodniczący komisji właściwej do spraw samorządowych.

Aktualna ewidencja Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy

Wniosek o przyznanie odznaki powinien zostać złożony na Karcie zgłoszenia do Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy:

Karta Zgłoszenia do Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy wersja do wydruku