null

Odsłonięcie Popiersia Tadeusza Mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś, 12 września 2019 r., obchodziliśmy okrągłą, trzydziestą rocznicę powołania przez Sejm pierwszego demokratycznego rządu i pierwszego niekomunistycznego Prezesa Rady Ministrów. U zbiegu ulic Kopernika i Świętokrzyskiej odsłonięto z tej okazji popiersie premiera Tadeusza Mazowieckiego. W uroczystości Radę m.st. Warszawy reprezentowali: przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady m.st Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Sławomir Potapowicz oraz radni: Anna Auksel-Sekutowicz, Mariusz Budziszewski, Mariusz Frankowski, Anna Nehrebecka-Byczewska, Paweł Sawicki, Jarosław Szostakowski i Małgorzata Zakrzewska. Po uroczystości odbyła się debata poświęcona politycznemu przesłaniu premiera Mazowieckiego, którą poprowadził prof. Mirosław Wyrzykowski.  

Tadeusz Mazowiecki był działaczem Stowarzyszenia "PAX", założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej i członkiem "Solidarności". 24 sierpnia 1989 r. Sejm powierzył mu misję tworzenia rządu, który otrzymał wotum zaufania 12 września. Był to rząd zbudowany od podstaw jako w pełni demokratyczny. Był otwarty na propozycje koalicjantów, cenił odmienne zdania i różnorodne opinie, na których podstawie podejmował kluczowe decyzje. Premier był postacią odporną na pokusy władzy, z poczuciem misji i służby, traktując społeczny mandat jako fundament demokratycznego państwa.

fot. Rafał Motyl/UM
Zobacz galerię (9 zdjęć)
fot. Rafał Motyl/UM
fot. Rafał Motyl/UM
fot. Rafał Motyl/UM
fot. Rafał Motyl/UM
fot. Rafał Motyl/UM
fot. Rafał Motyl/UM
fot. Rafał Motyl/UM
fot. Rafał Motyl/UM