null

Odsłonięcie muralu Zbigniewa Ścibor-Rylskiego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

U zbiegu ulic Miłej i al. Jana Pawła II 61 powstał mural generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. W wydarzeniu uroczystego odsłonięcia uczestniczyła Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska, Wiceprzewodniczący Rady m. st. Warszawa oraz radna Anna Auksel-Sekutowicz.

Każdy człowiek jest wyjątkowy, ale od czasu do czasu spotkamy kogoś, kto zapada nam w sercu na zawsze. To są bardzo unikalne postacie i taką postacią był generał. 

 Tak o Zbigniewie Ścibor-Rylskim mówiła Ewa Malinowska-Grupińska. 

Inicjatorem i fundatorem muralu jest Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Zbigniew Ścibor-Rylski

Oficer, członek Armii Krajowej, generał brygady Wojska Polskiego.

Urodził się w Browkach na Ukrainie. Po zdobyciu Kijowa prze wojska polskie wraz z rodziną wrócił do Polski. Po maturze wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa, którą ukończył w 1939 r. Otrzymał przydział do I Pułku Lotniczego Warszawa Okęcie, który w dniu 6 września 1939 r. został ewakuowany na południowy-wschód i dołączył do samodzielnej grupy operacyjnej "Polesie" pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. 

Po kapitulacji grupy gen. Kleeberga wywieziony do Kielc, następnie do obozu w Stargardzie, a stamtąd na roboty w Horoście, Strossdorfie i Piritz, skąd udało mu się uciec 1 lipca 1940 r. Po przybyciu do Warszawy 1 września 1940 r., wstąpił do ZWZ-AK, gdzie otrzymał przydział do grupy przyjmowania zrzutów. 20 czerwca 1943 r. został wysłany do Kowla, gdzie dowódcą okręgu był płk Bobiński PS. "Luboń". Po powołaniu 1 stycznia 1944 r. 27. Wołyńskiej Dywizji AK został dowódcą II kompanii 50 pułku pp. Batalionu "Sokoła". Przeszedł cały szlak bojowy dywizji. W lipcu 1944 r. został wezwany do Warszawy, 1 sierpnia 1944 r. otrzymał przydział do batalionu "Czata-49", zgrupowania "Radosław". 

Był członkiem Komitetu Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego oraz Komitetu Budowy Pomnika Państwa Podziemnego AK, organizował środowisko "Czaty-49". W 1989 r. założył Związek Powstańców Warszawskich i był jego wieloletnim prezesem. Był członkiem Rady Kombatanckiej przy Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady Kombatanckiej przy Prezydencie RP. W latach 2004-2014 był członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Współinicjator utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. 7 maja 2005 roku został mianowany do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. 

Zobacz galerię (12 zdjęć />)