null

Odbiór dokumentów kandydatów na ławników sądów powszechnych w naborze na kadencję 2024-2027

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie przypominamy, że do dnia 4 grudnia 2023 r. istnieje możliwość odebrania w kancelarii Biura Rady m.st. Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, XX piętro, pok. 2009) dokumentów kandydatów na ławników sądów powszechnych złożonych w ramach naboru na kadencję 2024-2027. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

W dniu 5 października 2023 r. podczas dokończenia LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy radni dokonali wyboru ławników do Warszawskich Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.

Porządek obrad zrealizowany podczas ww. sesji wraz z uchwałami znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem bip.warszawa.pl.

 >> zrealizowany porządek obrad LXXXVIII sesji w dniu 5 października 2023 r. - zobacz

>> uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 5 października 2023 r. dotyczące naboru ławników - zobacz

Uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym. Wyniki głosowania znajdują się w protokołach Komisji Skrutacyjnej stanowiących załączniki do poszczególnych uchwał.