null

Ochrona dziecka priorytetem szpitala warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fot. Ewelina Lach

W szpitalu dziecięcym przy ul. Kopernika została wprowadzona Polityka Ochrony Dziecka, która ma zapewnić bezpieczne środowisko dla młodych pacjentów. 23 sierpnia 2023 r. Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy oraz Paweł Lech, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy, wzięli udział w konferencji zorganizowanej w placówce.

Z inicjatywy fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej “Kopernik”, jako w pierwszym w stolicy, wprowadzono zasady:

  • rekrutacji i szkolenia personelu – każdy zatrudniony weryfikowany będzie pod kątem niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a szkolenia z identyfikacji przemocy wobec dzieci, zasad bezpiecznych kontaktów oraz procedur interwencji będą obowiązkowe
  • bezpiecznego korzystania z internetu oraz ochrony wizerunku nieletnich

Dodatkowo wprowadzono kodeks relacji pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym, zapewniającym bezpieczne relacje, w tym zachowania niedozwolone wobec małoletnich oraz szczegółową procedurę interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Inwestycje w zdrowie to jedne z najważniejszych priorytetów warszawskiego samorządu: W tegorocznym budżecie miasta jest ponad 360 mln zł przeznaczonych na obszar zdrowia. – mówiła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy – To są nie tylko pieniądze na inwestycje, modernizacje i zakup nowego sprzętu, ale również środki na programy zdrowotne i profilaktykę. A standardy ochrony dzieci w placówkach medycznych to kolejny pułap opieki nad małymi pacjentami, którzy potrzebują podczas leczenia poczucia bezpieczeństwa i troski.

Zobacz galerię (4 zdjęć)