null

Obsługa Prawna

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Samodzielne jednoosobowe stanowisko pracy radcy prawnego

Agnieszka Zień
e-mail: azien@um.warszawa.pl
tel.: 22 443 06 06
p. XX, pokój 2017

Godziny pracy: 8.00 - 16.00 poniedziałek - piątek

 

Siedziba biura: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Adres do korespondencji:
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy zapewnienie obsługi prawnej Biura oraz Rady, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.), a w szczególności:

  1. opiniowanie, w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa, projektów umów, pełnomocnictw, upoważnień i innych dokumentów;
  2. wykonywanie zastępstwa procesowego w zakresie niezastrzeżonym dla Biura Prawnego;
  3. udzielanie pomocy prawnej Radnym, Dyrektorowi Biura oraz pracownikom Biura w sprawach należących do ich zadań wynikających z racji sprawowanego mandatu lub obowiązków służbowych;
  4. obsługa prawna posiedzeń Komisji;
  5. obsługa prawna sesji Rady.