null

Wybory uzupełniające ławników zakończone

Drukuj otwiera się w nowej karcie

9 września 2021 r. podczas dokończenia LIII sesji Rady m.st. Warszawy stołeczni radni dokonali wyboru uzupełniającego ławników do Warszawskich Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.

Porządek obrad zrealizowany podczas dokończenia LIII sesji Rady m.st. Warszawy wraz z uchwałami znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem bip.warszawa.pl.

Zrealizowany porządek obrad LIII z 9.09.2021 r.

uchwały Rady m.st. Warszawy dot. naboru uzupełniającego ławników

Uchwały została podjęte w głosowaniu tajnym, których wyniki znajdują się w protokołach Komisji Skrutacyjnej stanowiących załączniki do poszczególnych uchwał.

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani na funkcję ławnika, mogą odebrać dokumenty do dnia 8 listopada 2021 r. w Biurze Rady m.st. Warszawy, XX p. PKiN, Pl. Defilad 1,  po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod nr tel. 22 443 05 83, 22 443 05 84. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone.