null

Nagroda Literacka m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W piątek, 24 kwietnia 2015 r. w gmachu Biblioteki Narodowej, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Kiedy osiem lat temu Rada Miasta ustanowiła Nagrodę Literacką m.st. Warszawy, w podjętej uchwale zapisano, że jej celem jest rozwój czytelnictwa i twórczości literackiej oraz promocja miasta. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy mogę stwierdzić, że nagroda spełniła swoje zadanie - podkreśliła w swym przemówieniu Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.  

Laureatami 8. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy zostali:  
W kategorii Literatura piękna – proza: wyróżniony medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł został pan Andrzej Stasiuk za książkę „Wschód” (Wydawnictwo Czarne).

W kategorii Literatura piękna – poezja: wyróżniona medalem i nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł została pani Urszula Kozioł za tomik „Klangor” (Wydawnictwo Literackie).

W kategorii Literatura dziecięca - tekst i ilustracje: wyróżnione medalami i nagrodami pieniężnymi zostały: pani Anna Piwkowska (nagroda w wysokości 20 tys. zł za tekst) i pani Emilia Bojańczyk (nagroda w wysokości 20 tys. zł za ilustracje) za książkę „Franciszka” (Fundacja Zeszytów Literackich).

W kategorii Edycja warszawska: wyróżnione medalami i nagrodami pieniężnymi w wysokości 20 tys. zł zostały: pani Elżbieta Markowska i pani Katarzyna Naliwajek-Mazurek za książkę „Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków" (Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego)

Warszawskim Twórcą został Jarosław Marek Rymkiewicz. Ponieważ autor odmówił odebrania nagrody w wysokości 100.000 zł, pieniądze te zostaną przeznaczone na stypendia dla młodych twórców.

 

fot. Zuzanna Sosnowska