null

Nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 52, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do następujących sądów:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 230   ławników,
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 16 ławników,
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie –  8  ławników,
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia  w Warszawie – 8 ławników,
 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 24 ławników,
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie – 10 ławników 
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie – 5 ławników,
 8. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  30 ławników,
 9. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie –  19 ławników,
 10. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 40 ławników,
 11. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 153  ławników,
 12. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 12  ławników,
 13. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – 12  ławników,
 14. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 15  ławników,
 15. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie –  13  ławników,
 16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników

  Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:
  • Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
  • na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.radawarszawy.um.warszawa.pl,  www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl
  • w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy

  Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy: