null

Monika Sobczak | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Monika Sobczak

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z 11 grudnia 2020 r.

Absolwentka studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Akademię Sobieskiego. Swoją działalność społeczną rozpoczęła w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, organizacji o antykomunistycznym rodowodzie i patriotycznym charakterze, kierując oddziałem na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wolontariatu angażowała się w darmową pomoc prawną dla warszawiaków. 

Okręgi wyborcze

Okręg wyborczy nr 9, Bemowo, Ursus, Włochy

Kluby

Prawo i Sprawiedliwość

Komisje

Budżetu i Finansów

Ładu Przestrzennego

Ochrony Środowiska

Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy

Interpelacje i zapytania

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 18 94%
Podsumowanie: 48 47 97%