null

Mariusz Frankowski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Mariusz Frankowski

Pełni obowiązki Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Urodzony w 1978 roku w Gnieźnie. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny), podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji, realizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Lake Forest Graduate School of Management z Chicago oraz Programu Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (obecnie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Uczestnik programu MTEC Structural Funds Training organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.

Członek Rady Inwestycyjnej Inicjatywy JESSICA w Województwie Mazowieckim oraz Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W Radzie Warszawy kadencji 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz był członkiem Komisji Edukacji oraz Komisji Nazewnictwa Miejskiego. W obecnej kadencji przewodniczy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji, jest także członkiem Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Nazewnictwa Miejskiego.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Infrastruktury i Inwestycji

ds. Nazewnictwa Miejskiego

Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: poniedziałek w tygodniu, w którym będzie odbywała się sesja Rady m.st. Warszawy, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 23 100%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-09-21) 12 12 100%
Podsumowanie: 74 74 100%