null

Mariusz Budziszewski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Mariusz Budziszewski

Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył również studia ekonomiczne. Wykształcenie z obszaru nauk społecznych łączy z długoletnim doświadczeniem pracy w administracji samorządowej, a także ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka, a w latach 2014-2018 Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola. W samorządzie zajmował się między innymi zagadnieniami z zakresu spraw społecznych, zdrowia, kultury, zamówień publicznych. Szczególnie bliska mu jest praca na rzecz rozwoju kultury i infrastruktury społecznej. Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st Warszawy przyczynił się m.in. do stworzenia nowych przestrzeni służących mieszkańcom – miejsc aktywności lokalnej: „Piaskownica” przy ul. Piaskowej, Klubu Sąsiedzkiego przy ul. Młynarskiej oraz filii Wolskiego Centrum Kultury – Otwartej Kolonii przy ul. Górczewskiej. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracował społecznie w stowarzyszeniu działającym na rzecz oświaty. Ceniony za sprawność w zarządzaniu i otwartość w kontaktach z mieszkańcami.

Jego pasją jest sport i aktywny wypoczynek z rodziną.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Budżetu i Finansów

Polityki Społecznej i Rodziny

Samorządowej i Integracji Europejskiej

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 109 100%