null

Maria Skłodowska-Curie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie, (ur. 7 września 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy)
Honorowa Obywatelka Warszawy od  21 lutego 1924 roku.

Wielka uczona, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, prekursorka nowej gałęzi chemii - radiochemii. Wśród jej dokonań należy wymienić opracowanie teorii promieniotwórczości i technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu (nazwanego na cześć Polski). Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla (w 1903 r. z fizyki, wspólnie z Pierrem Curie i Henri Becquerelem za badania zjawiska promieniotwórczości odkrytego przez Becquerela, w 1911 r. w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu). Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwa razy, a także jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. W uznaniu jej dorobku naukowego rząd Francji wyraził zgodę i przeznaczył środki finansowe na budowę Instytutu Radowego, który powstał w 1914 r.; prowadzono w nim badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny. Po I wojnie światowej nadal szefowała Instytutowi Radowemu w Paryżu i jednocześnie jeździła po świecie, gdzie pomagała zakładać medyczne instytuty leczenia chorób nowotworowych. W 1932 r. z pomocą Prezydenta RP Ignacego Mościckiego jeden z pierwszych takich instytutów został założony w Warszawie. Obecnie jest to Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczona ofiarowała nowej placówce zakupiony za pieniądze zebrane w Stanach Zjednoczonych gram radu (nb. kluczyk od szkatułki z radem wręczył jej prezydent Herbert Hoover). 

Po śmierci spoczęła obok męża na cmentarzu w Sceaux, a 20 kwietnia 1995 r. szczątki małżonków zostały przeniesione do Panteonu w Paryżu.

Przyszła na świat przy ul. Freta 16, gdzie obecnie w odrestaurowanej XVIII-wiecznej kamienicy mieści się jej Muzeum oraz siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  Chemicznego. Gdy miała niespełna rok, rodzice przenieśli się na ulicę Nowolipki.

Posiadała doktoraty honoris causa Uniwersytetów m.in. w Edynburgu, Genewie i Manchesterze, była członkiem Akademii Nauk w Petersburgu, Bolonii, Pradze oraz Akademii Umiejętności w Krakowie.

>> english version