null

Maria Janion

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Maria Janion fot. © Elżbieta Lempp  

 Maria Janion (ur. 24 grudnia 1926 r. w Mońkach, zm. 23 sierpnia 2020r. w Warszawie)

Honorowa Obywatelka m.st. Warszawy od czerwca 2013 r.
Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVII/1624/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

Historyczka literatury i idei, badaczka polskiej kultury wieków XIX i XX, wychowawczyni wielu pokoleń humanistów, krytyczka literacka, znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, profesorka w Instytucie Badań Literackich PAN.
Studiowała filologię polską najpierw na Uniwersytecie Łódzkim, następnie
na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie zaczęła też publikować artykuły
w periodykach literackich. Po uzyskaniu magisterium w 1951 r., szybko pokonywała szczeble kariery naukowej, zostając kolejno: zastępcą profesora na UW (1954), kandydatem nauk filologicznych (1955), docentem (1957), profesorem nadzwyczajnym (1963) i profesorem zwyczajnym (1973). Od roku 1989 należy
do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 1990 jest członkiem czynnym PAU, a od 1991 członkiem polskiego PEN Clubu. W Warszawie mieszka od 1949 r.
Od 1948 r. aż do przejścia na emeryturę w roku 1996 pracowała w IBL PAN, prowadząc seminaria doktoranckie, kierując pracowniami, pełniąc funkcje sekretarza naukowego oraz uczestnicząc w pracach Rady Naukowej. Od samego początku prowadziła też zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, skąd została zwolniona w 1968 r., ponieważ wykłady, podczas których zachęcała studentów do własnych reinterpretacji polskiego dziedzictwa literackiego, często znacznie odbiegających od oficjalnych kanonów, niepokoiły komunistyczne władze. Potem prowadziła zajęcia na UW i na Uniwersytecie Gdańskim, skąd w ramach represji politycznych wyrzucono ją w 1982 r.
W latach 70-tych uczestniczyła w konspiracyjnej działalności Towarzystwa Kursów Naukowych. W sierpniu 1980 r. podpisała się pod apelem 64. intelektualistów popierających strajk robotników w stoczni. Rok później wzięła udział
w Niezależnym Kongresie Kultury Polskiej.
Po upadku komunizmu nadal angażowała się w działalność społeczną. Odegrała ważną rolę w intelektualnym rozwoju ruchu feministycznego w Polsce oraz patronowała wielu inicjatywom na rzecz kreowania prawdziwie demokratycznego społeczeństwa, które jest otwarte na wielość poglądów i postaw, które stara się eliminować wszelkie formy uprzedzeń. Jest autorką kilkuset prac naukowych
i książek.
W latach 2000-2004 przewodniczyła jury Nagrody Literackiej Nike. W 1994 r. otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

fot. © Elżbieta Lempp

>> english version