null

Marek Kwiatkowski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Marek Kwiatkowski fot. Grzegorz Krzyżewski

Prof. Marek Kwiatkowski, (urodził się w 23 kwietnia 1930 r. w Caen, zmarł 10 sierpnia 2016 r.)

Honorowy Obywatel Warszawy od lipca 2003 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XIV/174/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku.

Historyk sztuki, muzealnik i varsavianista, popularyzator zabytków Warszawy.

Szkoły i studia wyższe ukończył w Warszawie. W roku 1960 został kuratorem, a w 1970 kustoszem Pałacu w Łazienkach Królewskich (do 2008 r. dyrektor zespołu pałcowo-ogrodowego).

Autor licznych książek i publikacji, w tym 15 poświęconych sztuce Warszawy, zorganizował wiele wystaw i ekspozycji muzealnych, opiekował się rezydencjami pałacowymi. Jego zasługą jest scalenie i urządzenie zespołu pałacowo-ogrodowego Łazienki Królewskie oraz zorganizowanie budynku Starej Pomarańczarni pierwszej w kraju Galerii Rzeźby Polskiej. Zaangażował się także w odbudowę Królikarni oraz urządzenie w niej Muzeum im. X. Dunikowskiego. Był pierwszym kuratorem odbudowanego Zamku Królewskiego w Warszawie i autorem urządzenia wnętrz Pałacu w Otwocku Wielkim. Walnie przyczynił się do powstania Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Sprawował nadzór konserwatorski przy odbudowie hotelu Bristol i Pałacu Prezydenckiego. W 1983 r. został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

Obok wielu różnorodnych pasji, chętnie oddaje się malarstwu (najczęściej tworzy realistyczne pejzaże). Odrestaurował XVIII-wieczny zabytkowy dwór w Suchej, gdzie stworzył prywatne Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego, co uważa za dopełnienie swego zaangażowania w ratowanie dóbr kultury narodowej.

Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława, Kawaler Orderu Uśmiechu, odznaczony także Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

>> english version