null

Małgorzata Zakrzewska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Małgorzata Zakrzewska

Urodziłam się w Warszawie. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związana jestem zawodowo  jako ekspert i menedżer z mediami elektronicznymi i wydawnictwami.

Obecnie pracuję w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. Biorę udział w pracach Rady Zamku Królewskiego w Warszawie i Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Jestem przewodniczącą Rady Programowej Radia dla Ciebie.

Od 2006 r. mam zaszczyt sprawować mandat radnej m.st. Warszawy. W 2018 r. zostałam przewodniczącą Rady przyznającej Nagrodę Miasta dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego.

Przez dwanaście lat byłam przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji, w obecnej kadencji jestem jej wiceprzewodniczącą. Podobnie jak w poprzednich latach pracuję w Komisji Samorządu i Integracji Europejskiej.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Kultury i Promocji Miasta

Samorządowa i Integracji Europejskiej

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83 (pokój 2001)

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 23 100%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 13 100%
Podsumowanie: 75 75 100%