null

Magdalena Roguska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Magdalena Roguska

Z wykształcenia filolog. Jest członkinią Platformy Obywatelskiej, pełni funkcję skarbnika Warszawskiej PO. W ostatnich wyborach samorządowych wybrana na Radną Warszawy z okręgu nr 6 Białołęka i Praga-Północ; otrzymała ponad 19 tys. głosów (trzeci liczbowy i drugi procentowy wynik). Od 27 lutego 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy.   

W latach 2006-2018 była radną dzielnicy Białołęka. W ciągu 12 lat pełnienia mandatu radnej na Białołęce pracowała w komisjach: Oświaty, Kultury i Sportu, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Statutowej i Porządku Publicznego, której była także przewodniczącą. W kadencji 2014-2018 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady dzielnicy Białołęka.

Obok działalności samorządowej angażuje się społecznie. Jest współzałożycielką inicjatywy Białołęka jest Kobietą, która organizuje i współorganizuje wiele bezpłatnych wydarzeń dla kobiet, dzieci i całych rodzin, takich jak: Białołęcki Bieg Mam, akcje charytatywne i profilaktyki zdrowotnej, warsztaty rozwojowe, zajęcia z samoobrony dla kobiet, zajęcia aktywizujące kobiety wracające na rynek pracy, a także wspólne treningi sportowe czy wyprzedaże garażowe. Każdego roku współorganizuje i uczestniczy w akcji charytatywnej „Zaradny Mikołaj”, która wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców. Prowadziła otwarte zajęcia dla seniorów z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowym.

Telefon: 22 443 05 83, 443 06.10, pokój 2001

Adresy: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Urząd dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197) oraz Urząd dzielnicy Praga-Północ (ul.  ks. Ignacego Kłopotowskiego 15) m.st. Warszawy

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 23 100%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 13 100%
Podsumowanie: 75 75 100%