null

Maciej Wyszyński | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Maciej Wyszyński

Urodził się w 1969 r. Wykształcenie wyższe, magister ekonomii, studia podyplomowe UW, SGH dyplom MBA. Wieloletni praktyk w finansach i bankowości, aktualnie nadzorujący kontrole w zakresie AML. Od 2006 roku radny w Radzie m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Środowiska, Sportu, Rekreacji i Turystyki. Pierwszy przewodniczacy, a obecnie wiceprzewodniczacy Komitetu Audytu w m.st. Warszawa. Żonaty, troje dzieci, mieszkaniec Ursynowa, pasjonat podróży motocyklowych, żeglarstwa  i ekologii.

Od 2006 r. w Radzie m.st. Warszawy. W obecnej kadencji:

  • Przewodniczy Komisji Rewizyjnej;
  • członek Komisji Budżetu i Finansów,
  • członek Komisji Ochrony Środowiska,
  • członek Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki.
     

Ponadto sprawuje inne funkcje w warszawskim samorządzie:

  • Przewodniczący Komitetu Audytu w m.st. Warszawa,
  • Przewodniczący Rady Społecznej ds. modernizacji i rozbudowy ZUSOK-u,
  • Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ursynów,
  • członek Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy.

Członek Zarządu koła PO na Ursynowie.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 21 91%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 12 92%
Podsumowanie: 75 72 96%