null

Lech Wałęsa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa (urodził się w 1943 r. w Popowie)

Honorowy Obywatel Warszawy od maja 2007 roku
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr X/268/2007 z dnia 24 maja 2007 roku.

Przywódca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1990-1995).

Od 1967 r. elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej, w grudniu 1970 r. został jednym z przywódców strajku i wszedł do Komitetu Strajkowego. W kwietniu 1976 r. zwolniony dyscyplinarnie za próbę zorganizowania obchodów rocznicowych, upamiętniających śmierć robotników Stoczni zabitych w 1970 r. Od 1978 r. był członkiem komitetu założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz członkiem redakcji "Robotnika Wybrzeża", współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników.

W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Stoczni Gdańskiej i przewodniczył Międzyzakładowemu Komitetowi Strajkowemu. 31 sierpnia z ramienia MKS podpisał z delegacją rządową gdańskie porozumienia sierpniowe. W roku 1981 został wybrany na pierwszego przewodniczącego NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym przez ponad rok był internowany. 5 października 1983 r. jako jedyny Polak otrzymał Pokojowa Nagrodę Nobla, którą odebrała w Sztokholmie jego żona Danuta. Po zwolnieniu kontynuował działalność polityczną i związkową. W latach 1987-1990 przewodniczył Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność".

W 1989 r. współtworzył porozumienia Okrągłego Stołu, w wyniku których możliwa była zmiana konstytucji PRL i rozpisanie wyborów parlamentarnych. W sierpniu zawiązał w Sejmie koalicję, która następnie utworzyła pierwszy powojenny niekomunistyczny rząd. W latach 1990-1995 był Prezydentem RP i Zwierzchnikiem Polskich Sił Zbrojnych.

Szczyci się honorowym obywatelstwem Białegostoku, Krakowa, Radomia, Szczecina, Mławy, Poznania, Zielonej Góry, Opola i Elbląga. W Gdańsku w 2004 r. otwarto port lotniczy jego imienia. Jest patronem wielu szkół, ulic i placów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Doktor honoris causa 36 uniwersytetów i wyższych uczelni, w tym Uniwersytetu Paryskiego i Uniwersytetu Harvarda.           

Jest kawalerem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał wiele odznaczeń międzynarodowych, wśród nich francuski Krzyż Wielki Orderu Łaźni oraz Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Włoskiej.  

>> english version