null

Laureaci nagrody edukacyjnej im. Marka Edelmana

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poznaliśmy laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, których wyłoniła kapituła.

- Ustanawiając w 2019 roku Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana, chcieliśmy żeby jej celem było promowanie wśród dzieci i młodzieży, pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego. Bardzo nam zależy, żeby nagroda kształtowała i promowała wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, żeby przyczyniała się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwiała na zagrożenia wynikające z radykalizacji postaw i braku tolerancji – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy ale też przewodnicząca kaptuły nagrody.

Nagroda jest uhonorowaniem działań całej społeczności szkolnej za działania podejmowane w obszarach:

•        edukacji na rzecz praw człowieka,

•        zapobiegania przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego),

•        poznawania historii i kultury społeczności żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej),

•        edukacji o Holokauście,

•        historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku.

–  Gratuluję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy aplikowali do Warszawskiej Nagrody im. Marka Edelmana w ostatnich trzech edycjach. Dziękuję za pracę pedagogów i instruktorów, którzy potrafią zainteresować dzieci i młodzież historią oraz różnorodnością kulturową naszego miasta – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Niestety współczesność doświadcza nas w inny trudny sposób: poznawaniem realiów wojny nie tylko z przekazów historycznych, ale z relacji ludzi, którzy w naszym mieście schronili się przed agresją i śmiercią. Te okoliczności tym bardziej przybliżają nas do osoby Marka Edelmana, jego przesłania i postawy – dodała wiceprezydent.

Laureaci tegorocznej edycji Nagrody Edukacyjnej im. M. Edelmana to:

- w kategorii szkół podstawowych - wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 364 im. K. Markiewicz, ul. Andriollego (Bemowo);

- w kategorii szkół ponadpodstawowych - nagroda dla XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie;

- w kategorii placówek edukacji pozaszkolnej – zwycięzcy to Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej – Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” w Warszawie.

Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy ale też członkini kapituły podsumowując tegoroczną edycję nagrodę powiedziała: – Zależy nam żeby młodzi ludzie tworzyli projekty, które opowiedzą ich rówieśnikom i rówieśniczkom, o Marku Edelmanie i wartościach, według których żył. Mówcie swoim językiem o postawach pokazujących szacunek dla różnorodności, ale też o postawach otwartości, akceptacji i tolerancji.

Organizatorem i fundatorem Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy. Partnerem nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana ustanowiła Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXIV/687/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. 

fot. Zuza Sosnowska i Rafał Motyl

Zobacz galerię (15 zdjęć)