null

Korespondencja do Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UWAGA!  W związku z koniecznością przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu przekazywanie wszelkiej korespondencji do Rady m.st. Warszawy
na adres korespondencyjny:

Rada m.st. Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
lub na  e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl