null

Komunikat o niezwołaniu sesji zaplanowanej na 2.04.2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska podjęła decyzję o niezwoływaniu posiedzenia Rady m.st. Warszawy, zaplanowanego na 2 kwietnia 2020 roku. 

Decyzje dotyczące kolejnych posiedzeń Rady m.st. Warszawy będą podejmowane na bieżąco, w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego. 

>> Informacja Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy dotycząca sesji (pdf)

>> Informacja Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy dotycząca sesji (wersja tekstowa)