null

Komunikat dotyczący braku formalnych możliwości przeprowadzenia XLIV sesji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat Biura Rady m.st. Warszawy

W związku z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego i wstrzymaniu wykonania uchwały Nr XLII/1056/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego oraz pismem Prezydent m.st. Warszawy wycofującym, złożony w oparciu o § 27 ust. 4 Statutu m.st. Warszawy, wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady m.st. Warszawy – sesja zwołana na 1 marca 2017 r., z przyczyn formalnych, nie może się odbyć.

>> Komunikat - wersja do wydruku