null

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
 1. Dariusz Dziekanowski Przewodniczący
 2. Patryk Górski Wiceprzewodniczący
 3. Renata Królak Wiceprzewodnicząca
 4. Paweł Sawicki Wiceprzewodniczący  
 5. Paweł Lech
 6. Piotr Mazurek (KO)
 7. Kacper Pietrusiński
 8. Sławomir Potapowicz
 9. Piotr Szyszko 
 10. Tomasz Sybilski
 11. Gabriela Szustek
 12. Aleksandra Śniegocka-Goździk
 13. Maciej Wyszyński

Zakres działania:

 • kultura fizyczna,
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki
  w m.st. Warszawie,
 • wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką,
 • opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej,
 • inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej.

Posiedzenia, porządki i protokoły

Obsługa komisji:
Karolina Tokaj
pok. 2008
tel. 22 443 05 94
e-mail: ktokaj@um.warszawa.pl