null

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Dariusz Dziekanowski Przewodniczący
 2. Patryk Górski Wiceprzewodniczący
 3. Renata Królak Wiceprzewodnicząca
 4. Paweł Sawicki Wiceprzewodniczący  
 5. Cezary Jurkiewicz
 6. Paweł Lech
 7. Piotr Mazurek (KO)
 8. Kacper Pietrusiński
 9. Sławomir Potapowicz
 10. Piotr Szyszko 
 11. Tomasz Sybilski
 12. Gabriela Szustek
 13. Aleksandra Śniegocka-Goździk
 14. Maciej Wyszyński

Zakres działania:

 • kultura fizyczna,
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki
  w m.st. Warszawie,
 • wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką,
 • opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej,
 • inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej.

Posiedzenia, porządki i protokoły

Obsługa komisji:
Karolina Tokaj
pok. 2008
tel. 22 443 05 94
e-mail: ktokaj@um.warszawa.pl