null

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Tomasz Herbich – Przewodniczący
 2. Mariusz Budziszewski  Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Żyłka  Wiceprzewodniczący
 4. Jacek Cieślikowski
 5. Małgorzata Zakrzewska

Zakres działania:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
  i regionalnymi innych państw,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Posiedzenia, porządki i protokoły

Obsługa komisji:

Piotr Sykut
pok. 2015 piętro XX
tel. 22 443 05 91
e-mail: psykut@um.warszawa.pl