null

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Mariusz Frankowski Przewodniczący
 2. Joanna Dymowska Wiceprzewodnicząca
 3. Renata Niewitecka Wiceprzewodnicząca
 4. Oskar Hejka
 5. Ewa Janczar
 6. Jarosław Kaczyński
 7. Andrzej Kropiwnicki
 8. Kacper Pietrusiński
 9. Michał Szpądrowski

Zakres działania:

 • utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego,
 • opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • targowiska i hale targowe,
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy,
 • cmentarze,
 • zajmowanie się sprawami dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, informatyzacji, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, e-usług i społeczeństwa informacyjnego w m.st. Warszawie,
 • analizowanie dostępnych rozwiązań informatycznych z zakresu e-administracji służących poprawie obsługi mieszkańców m.st. Warszawy,
 • taksówki.

Posiedzenia, porządki, protokoły

Obsługa komisji:

Beata Piejka
pok. 2016
tel. 22 443 05 93 
e-mail: bpiejka@um.warszawa.pl