null

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Kacper Pietrusiński Przewodniczący
 2. Joanna Dymowska Wiceprzewodnicząca
 3. Renata Niewitecka Wiceprzewodnicząca
 4. Oskar Hejka
 5. Ewa Janczar
 6. Jarosław Kaczyński
 7. Andrzej Kropiwnicki
 8. Michał Szpądrowski

Zakres działania:

 • utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego,
 • opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • targowiska i hale targowe,
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy,
 • cmentarze,
 • zajmowanie się sprawami dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, informatyzacji, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, e-usług i społeczeństwa informacyjnego w m.st. Warszawie,
 • analizowanie dostępnych rozwiązań informatycznych z zakresu e-administracji służących poprawie obsługi mieszkańców m.st. Warszawy,
 • taksówki.

Posiedzenia, porządki, protokoły

Obsługa komisji:

Beata Piejka
pok. 2016
tel. 22 443 05 93 
e-mail: bpiejka@um.warszawa.pl