null

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Aleksandra Śniegocka-Goździk Przewodnicząca  
 2. Tomasz Herbich Wiceprzewodniczący
 3. Jarosław Szostakowski Wiceprzewodniczący
 4. Agnieszka Borowska
 5. Mariusz Budziszewski
 6. Agata Diduszko-Zyglewska
 7. Maria Jęda
 8. Renata Niewitecka
 9. Magdalena Roguska
 10. Agnieszka Wyrwał
 11. Alicja Żebrowska

Zakres działania:

 • polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze,
 • program „Warszawa bez barier”,
 • opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • polityka prorodzinna.

Posiedzenia, porządki, protokoły

Obsługa komisji:

Monika Sikora
pok. 2016
tel. 22 443 06 02
e-mail: m.sikora@um.warszawa.pl