null

Komisja Ładu Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Ewa Janczar Przewodnicząca
 2. Paweł Czekalski - Wiceprzewodniczący
 3. Jarosław Kaczyński Wiceprzewodniczący
 4. Oliwer Kubicki Wiceprzewodniczący
 5. Beata Michalec Wiceprzewodnicząca
 6. Joanna Dymowska
 7. Tomasz Herbich
 8. Sebastian Kędzierski
 9. Wiktor Klimiuk
 10. Sławomir Potapowicz
 11. Marek Szolc

Zakres działania:

 • ład przestrzenny,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany.
 • geodezja i kartografia.

Posiedzenia, porządki i protokoły

Obsługa komisji:

Monika Sikora
pok. 2016
tel. 22 443 06 02
m.sikora@um.warszawa.pl