null

Komisja Infrastruktury i Inwestycji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Iwona Wujastyk Przewodnicząca
 2. Maciej Binkowski Wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Jaczewska-Golińska Wiceprzewodnicząca
 4. Agnieszka Borowska  Wiceprzewodnicząca
 5. Piotr Żbikowski – Wiceprzewodniczący
 6. Paweł Czekalski
 7. Filip Frąckowiak
 8. Oskar Hejka   
 9. Maria Łukaszewicz
 10. Iwona Pawłowska
 11. Błażej Poboży 
 12. Paweł Sawicki
 13. Marek Szolc

Zakres działania:

 • drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska
  i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • lokalny transport zbiorowy;

Posiedzenia, porządki, protokoły

Obsługa komisji:

Beata Piejka
pok. 2016
tel. 22 443 05 93
e-mail: bpiejka@um.warszawa.pl