null

Komisja Budżetu i Finansów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Dorota Lutomirska Przewodnicząca
 2. Maria Łukaszewicz  Wiceprzewodnicząca
 3. Kacper Pietrusiński  Wiceprzewodniczący
 4. Alicja Żebrowska  Wiceprzewodnicząca
 5. Tomasz Żyłka  Wiceprzewodniczący
 6. Agnieszka Borowska
 7. Mariusz Budziszewski  
 8. Stanisław Dratkiewicz  
 9. Dariusz Figura   
 10. Tomasz Herbich
 11. Ewa Malinowska-Grupińska
 12. Piotr Mazurek (KO)
 13. Paweł Sawicki  
 14. Jarosław Szostakowski
 15. Michał Szpądrowski
 16. Piotr Szyszko
 17. Agnieszka Wyrwał
 18. Maciej Wyszyński

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej
  m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Posiedzenia, porządki, protokoły

Obsługa komisji:

Paulina Zarychta
pok. 2016
tel. 22 443 05 92
e-mail: pzarychta@um.warszawa.pl