null

Komisja Budżetu i Finansów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Dorota Lutomirska Przewodnicząca
 2. Dariusz Figura – Wiceprzewodniczacy
 3. Maria Łukaszewicz  Wiceprzewodnicząca
 4. Kacper Pietrusiński  Wiceprzewodniczący
 5. Tomasz Żyłka  Wiceprzewodniczący
 6. Agnieszka Borowska
 7. Mariusz Budziszewski  
 8. Stanisław Dratkiewicz    
 9. Tomasz Herbich
 10. Ewa Malinowska-Grupińska
 11. Piotr Mazurek (KO)
 12. Paweł Sawicki  
 13. Jarosław Szostakowski
 14. Michał Szpądrowski
 15. Piotr Szyszko
 16. Agnieszka Wyrwał
 17. Maciej Wyszyński
 18. Alicja Żebrowska

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej
  m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Posiedzenia, porządki, protokoły

Obsługa komisji:

Paulina Zarychta
pok. 2016
tel. 22 443 05 92
e-mail: pzarychta@um.warszawa.pl