null

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Tomasz Sybilski - Przewodniczący
 2. Anna Auksel-Sekutowicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Patrycja Czerska - Wiceprzewodnicząca
 4. Michalina Szymborska - Wiceprzewodnicząca
 5. Maciej Binkowski
 6. Filip Frąckowiak
 7. Renata Królak
 8. Marta Szczepańska
 9. Joanna Wiśniewska-Najgebauer

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 • bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej oraz taksówkach,
 • wnioski o odwołanie ławników.

Posiedzenia, porządki i protokoły

Obsługa komisji:
Karolina Tokaj
pok. 2008
tel. 22 443 05 94
e-mail: ktokaj@um.warszawa.pl