null

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skład komisji:

 1. Piotr Mazurek (KO) – Przewodniczący
 2. Anna Auksel-Sekutowicz – Wiceprzewodnicząca
 3. Tomasz Sybilski – Wiceprzewodniczący
 4. Maciej Binkowski
 5. Joanna Dymowska
 6. Filip Frąckowiak
 7. Maria Jęda
 8. Renata Królak
 9. Cezary Jurkiewicz
 10. Joanna Wiśniewska-Najgebauer

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju bezpieczeństwa publicznego,
 • bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej oraz taksówkach,
 • wnioski o odwołanie ławników.

Posiedzenia, porządki i protokoły

Obsługa komisji:
Karolina Tokaj
pok. 2008
tel. 22 443 05 94
e-mail: ktokaj@um.warszawa.pl