null

Kierownictwo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Krzysztof Rożek                                                         
p.o. Dyrektora Biura Rady m.st. Warszawy                                                

Ewa Żakowicz
Zastępca Dyrektora Biura Rady m.st. Warszawy

Godziny pracy: 8.00 - 16.00 poniedziałek - piątek


Sekretariat,  pl. Defilad 1, p.XX, pok. 2012
00-901 Warszawa
tel.: 22 443 05 80, fax 22 443 05 82
E-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

Adres do korespondencji:
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3