null

Kazimierz Romaniuk

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kazimierz Romaniuk

Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Romaniuk, (urodził się w 1927 r. w Hołowienkach)

Honorowy Obywatel Warszawy od lipca 2004 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXII/723/ 2004 z dnia 1 lipca 2004 roku.

Profesor nauk biblijnych, biskup pomocniczy warszawski (1982-1992), biskup diecezjalny warszawsko-praski (1992-2004), biskup senior diecezji warszawsko-praskiej (od 2004).

Święcenia kapłańskie przyjął 16 grudnia 1951 r. Był wikariuszem w Raszynie i Warszawie. Studia kontynuował w Rzymie i Jerozolimie. W 1971 r. został rektorem Seminarium Duchownego w Warszawie. Wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Akademii Teologii Katolickiej. 20 lutego 1982 r. został mianowany biskupem pomocniczym warszawskim, sakrę biskupią otrzymał 4 marca. 10 lat później, 25 marca 1992 r. ogłoszony pierwszym biskupem diecezjalnym nowo utworzonej diecezji warszawsko-praskiej. Jesienią 1997 r. - po kilkudziesięciu latach pracy - ukończył tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych na polski (tzw. Biblia Warszawsko-Praska); to pierwszy od 400 lat przekład Biblii na język polski dokonany przez jednego tłumacza. Jest autorem 65 książek i około 450 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

>> english version